Månadspris efter ditt erbjudande som slutar 2021-11-30
Timmar du kan lyssna och läsa per månad
Profiler
Profiler som kan använda appen samtidigt
Läs och lyssna på mobil och surfplatta
Offlineläge för alla böcker
Böcker på engelska och finska
Avsluta när du vill