Nextory

Medlemsvillkor

Inledning

Dessa medlemsvillkor utgör ett avtal mellan dig som kund och Nextory AB (”Nextory”). När du nyttjar en specifik tjänst eller tecknar dig för någon av Nextorys abonnemangsformer accepterar du och godkänner dessa villkor. För att bli kund hos oss måste du vara över 18 år och myndig eller ha medgivande från målsman.

Nextory är en tjänst där du kan läsa e-böcker och lyssna på ljudböcker.

Tjänsten

Du kan läsa och lyssna på obegränsat med e-böcker och ljudböcker direkt i Nextory-appen som du laddar ned till din iPhone/iPad eller Android via Appstore eller Google Play. Du har tillgång till e-böcker och ljudböcker så länge ditt abonnemang är aktivt. Du väljer själv vilka böcker du vill läsa. De aktiva böckerna går att lyssna/läsa på i offlineläge förutsatt att du har lagt till innehållet i den enhet du önskar använda offline. Möjlighet att läsa eller lyssna i offline-läger upphör om du inte har erlagt betalning för ditt abonnemang, och/eller om du inte har haft ditt surfplatta/smartphone online under de senaste 30 dagarna. Vid avslutad prenumeration försvinner åtkomsten till de böcker du har valt.

Nextorys abonnemang

Du väljer själv vilket abonnemang du vill ha. Silver kostar 119 kr/mån och innehåller tusentals e-böcker och ljudböcker men inte de senaste nyheterna, böcker som givits ut från förlagen de senaste sex månaderna. Guld inkluderar även de senaste nyheterna för 169 kr/ mån. Familjeabonnemanget inkluderar samtliga böcker i tjänsten och du kan skapa upp till fyra olika profiler med egna läslistor. Alla profiler kan läsa och lyssna samtidigt från olika enheter. Du kan uppgradera eller nedgradera när du vill. Om du nedgraderar sker nedgraderingen vid nästa debiteringstillfälle. Du kommer vid en nedgradering att gå miste om de böcker som inte ingår i det nya abonnemanget.

Har du abonnemangen silver och guld kan ditt konto inte användas från flera enheter samtidigt, men du kan använda det från olika enheter vid olika tillfällen. Du behöver vara skriven i Sverige för att bli medlem.

Nextory har rätt att neka eller stänga av användare som missbrukar tjänsten.

Uppsägning av tjänsten görs via mitt konto på hemsidan eller via telefon eller e-post till vår kundservice. Ditt abonnemang gäller fram till nästa betalningsdatum och du måste säga upp ditt abonnemang minst två arbetsdagar innan nästa debitering. Om uppsägningen görs direkt via Mitt konto på hemsidan kan uppsägningen göras en dag innan nästa debitering.

Väljer du att säga upp abonnemanget innan din provperiod tagit slut kommer abonnemanget sluta fungera omgående. Du är dock alltid välkommen tillbaka när du vill.

Vid en provperiod övergår abonnemanget automatiskt till ett ordinarie abonnemang om abonnemanget inte sägs upp innan provperiodens slut. När abonnemanget övergår till ordinarie abonnemang sker en debitering.

Priser

Priset anges i svenska kronor och inkluderar 25% moms. Priserna inkluderar ej eventuella datatrafikavgifter som konsumentens mobiloperatör belastar konsumenten med, enligt dennes avtal med operatören. Abonnemang löper tillsvidare och betalas i förskott med en period i taget tills medlemmen väljer att avsluta abonnemanget. Vid månadsbetalning sker debitering var 30:e dag.

Nextory har rätt att ändra priser på abonnemanget. Vid eventuell prisändring kommer du som medlem att informeras via e-post. De nya priserna träder då i kraft tidigast vid din nästa abonnemangsperiod.

Betalning

Vi tar emot betalningar med korten VISA, Mastercard/Eurocard eller Digitalt autogiro. All korthantering sker genom vår PCI-certifierade säkerhetspartner. Informationen skickas krypterad till din bank och inga kortuppgifter lagras hos Nextory. Digitalt autogiro är en säker och trygg betalningsmetod som tillhandahålls av Trustly, baserat på världens högsta säkerhetsprotokoll. Trustly är ett betalningsinstitut med tillstånd från den Svenska Finansinspektionen. Ett autogiro-medgivande sätts upp genom att logga in på din internetbank med samma uppgifter som du vanligen använder för att logga in till din bank.

Under Mitt Konto hittar du specificerade kvitton på dina köp.

Meddelande om debitering får du på kontoutdrag från banken. Som abonnent ansvarar du för att det kontokort som ska debiteras på förfallodagen innehåller tillräckliga medel för att täcka den abonnemangsavgift som dras.

Om du har ett abonnemang och det vid betalningstillfället inte finns pengar på kontot förbehåller sig Nextory rätten att stänga av ditt abonnemang hos oss. Du får då ett meddelande via e-post och kan återaktivera ditt konto genom att kontakta kundservice, kundservice@nextory.se

Ångerrätt

Nextory ger konsumenten ångerrätt i enlighet med distansavtalslagen. Ångerrätten gäller i 14 dagar från och med att konsumenten registrerar ett köp för nyttjande av tjänst hos Nextory. Ångerrätten anses förverkad i och med att konsumenten aktiverat någon ljudbok/e-bok, genom Nextory. Ingen återbetalning kan därför ske om kunden påbörjat lyssning/ läsning av en bok.

Om konsumenten ångrar sig ska detta meddelas Nextory via kontaktformuläret på www.nextory.se, eller från giltig e-postadress, inom ångerfristen.

Nextorys åtaganden och rättigheter

Nextory behandlar och lagrar personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar. Nextory äger rätt att kommunicera med kunden via fysisk post, telefon, e-post, SMS eller MMS avseende erbjudanden, förändringar eller annat som är relaterat till Nextorys tjänst. Nextory ansvarar inte för eventuella störningar i mobilnätet eller Internet.

Nextory finns tillgänglig 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan. Nextory ger däremot inte några garantier för att tjänsten alltid är fri från fel eller avbrott. Om avbrott eller fel uppstår ska Nextory ges möjlighet att rätta till dessa utan att avtalsbrott anses föreligga. Vid uppgraderingar eller service ska Nextory ha rätt att stänga tjänsten under en rimlig period.

Nextory har rätt att uppdatera och ändra användarvillkoren och innehållet i tjänsten utan att i förväg få ditt godkännande.

Kundens ansvar och kopiering

Som medlem hos Nextory äger du rätten att använda tjänsten endast för privat bruk. All kopiering och andra typer av rättighetsstridig spridning är strikt förbjuden. Det är även förbjudet att kopiera hela eller delar av ljudböcker eller e-böcker för privat bruk. Du är själv ansvarig för att filerna inte sprids vidare till andra användare. Gärningar i strid mot licensrättigheterna kommer att beivras. Vid misstanke om missbruk förbehåller sig Nextory rätten att spärra användaren.

Som medlem ansvarar du för att:
• din e-postadress är aktiv och att de uppgifter du lämnat vid registrering är korrekta.
• i dina eventuella recensioner av e-böcker eller ljudböcker inte använda ord eller utryck som kan
uppfattas som hotfull, kränkande, rasistisk, trakasserande, anstötlig, vulgär, oanständig eller som innebär intrång i annans privatliv. Nextory förbehåller sig rätten att ta bort inlägg eller recensioner som Nextory finner olämpliga.

Kundkonto

Ditt konto på Nextory.se är personligt och du är skyldig att hålla dina inloggningsuppgifter och ditt lösenord säkert. Om du delar dator med flera personer eller om du använder en dator på ett Internetcafé bör du alltid vara noga med att logga ut när du har använt Nextorys tjänster. Du kan uppdatera din e-post, kreditkortsnummer eller hantera ditt medlemskap under Mitt konto via www.nextory.se.

Force Majeure

I följande fall har Nextory inga skyldigheter eller annat ansvar. Om fel beror på omständigheter utanför Nextorys kontroll och som Nextory inte skäligen kunde förutse då avtalet träffades och vars följder Nextory inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.

Integritetspolicy och cookies

Nextory använder cookies när du besöker vår websida. En cookie är en informationsfil som lagras i användarens dator. Cookien kan inte identifiera dig personligen, endast den webbläsare som finns installerad på din dator och som du använder vid besöket. Om du inte vill tillåta lagring av cookies i din dator kan du hindra det genom inställningarna i din webbläsare. Cookien lagras under den tid du är ansluten till tjänsten, eller under så lång tid uppgifterna behövs för fullgörande av förpliktelse eller rättighet som är förknippad med tjänsten.

Nextory AB

Torshamnsgatan 28 A
164 40 Kista
Telefon: 08-411 17 15

Copyright © 2017 Nextory AB | Org. Nr: 556708-4149
Torshamnsgatan 28 A, SE-164 40 Kista | 08-411 17 15