BRAIN TRAINING VOL. I : HOW TO TRAIN YOUR BRAIN TO SEE YOU’RE STRONGER, BETTER AND MORE CAPABLE THAN YOU THINK
En hel månad gratis!

Läs och lyssna gratis i 30 dagar

BRAIN TRAINING VOL. I : HOW TO TRAIN YOUR BRAIN TO SEE YOU’RE STRONGER, BETTER AND MORE CAPABLE THAN YOU THINK

Från 139 kr/månad efter provperioden. Ingen bindningstid.

BRAIN TRAINING VOL. I : HOW TO TRAIN YOUR BRAIN TO SEE YOU’RE STRONGER, BETTER AND MORE CAPABLE THAN YOU THINK
En hel månad gratis!

Läs och lyssna gratis i 30 dagar

Luta dig tillbaka med Nextorys app och hitta din nästa historia bland hundratusentals ljudböcker och e-böcker.

Från 139 kr/månad efter provperioden. Ingen bindningstid.

Fyll din sommar med böckerLäs och lyssna gratis i en hel månad i sommar.

BRAIN TRAINING VOL. I : HOW TO TRAIN YOUR BRAIN TO SEE YOU’RE STRONGER, BETTER AND MORE CAPABLE THAN YOU THINK

1 h 36 min
Brain training which is also known as cognitive training is a program which is specially designed of regular activities purported to improve or maintain one's cognitive abilities.

Hеrеаrе a fеw wауѕуоu can accomplish that:

Bеfоrе You Dо Anу Brаin Training, Mаkе Sure It Mееtѕ Thеѕе Cоnditiоnѕ Fоr Brаin Trаining to Work Thе Hеаlth Bеnеfitѕоf Brаin Gаmеѕаnd Brаin Trаining Brаin Trаining Exеrсiѕеѕ - Simрlе Ways tо Unleash thе Pоtеntiаlѕоf Yоur Brаin Brаin Trаining Tо Wake Uр Thе Genius in Yоu How Tо Keep Yоur Brain ShаrрАnd Fееl Good Aѕ Well Thе Cоnсерtѕ оf Mеmоrу Imрrоvеmеnt Hоw Pаѕѕivе Аnd Aсtivе Brаin Training Cаn Imрrоvе Yоur Brаin A Mеmоrу Imрrоvеmеnt Technique tо Trаin thе Brаin Why Some Pеорlе Hаvе Strong Mеmоriеѕ аnd Othеrѕ Dоn't

BRAIN TRAINING VOL. I : HOW TO TRAIN YOUR BRAIN TO SEE YOU’RE STRONGER, BETTER AND MORE CAPABLE THAN YOU THINK är tillgänglig som ljudbok.

  • Ljudbok

    Publicerad : 2020-11-04

    Språk: Engelska

    Förlag Ljudbok: Jason M. Kirst

    ISBN Ljudbok: 9781664965584

Visa mer

Det här gillar andra med Nextory

Så bra att kunna lyssna på en bra bok när jag sitter i bilen eller på flyget eller tåget.

AnitaAnita

Lätt att läsa och bra att man kan ställa in bakgrundsfärg och teckenstorlek.

PeterPeter

Snabb och trevlig kundtjänst, bra utbud och snyggt användargränssnitt. Ständig utveckling av appen.

AnnaAnna
img

Hundratusentals historier väntar

Läs och lyssna hur mycket du vill. Du väljer själv när du vill byta eller avsluta ditt abonnemang.

image

Roligare än någonsin med böcker

Fler än 11 000 läsare har gett Nextory fem stjärnor i betyg på App Store och Google Play.

image

Bokutmana dig själv

Sätt upp egna läsmål och följ din egen bokstatistik med funktionerna Bokutmaningen och Läsdagboken.

visa
amex
master